Risun ביו-טק בע מ הוא אחד המובילים יחס תמצית יצרנים, ספקים, מוזמן לקנות מפעל אספקת טבעי טהור ויחס טבעי 100% תמצית של מחיר נמוך ואיכות גבוהה.